Høringssvar

Rudersdal Kommune – Kommuneplan og kommunalvalg 2021

Kommunen har just udsendt sin nye kommuneplan for 2021-2025, hvilken falder sammen med året for kommunevalget, som afholdes mandag den 16. november. Den fremlagte kommuneplan er et godt udgangspunkt for at sætte sig ind i kommunens påtænkte indsats på det grønne område og en anledning til at danne sig en mening om hvad vi skal forvente af de valgte politikker omkring natur, miljø og klima.

Kommunen har just udsendt sin nye kommuneplan for 2021-2025, hvilken falder sammen med året for kommunevalget, som afholdes mandag den 16. november. Den fremlagte kommuneplan (https://kommuneplan2021.rudersdal.dk/) er et godt udgangspunkt for at sætte sig ind i kommunens påtænkte indsats på det grønne område og en anledning til at danne sig en mening om hvad vi skal forvente af de valgte politikker omkring natur, miljø og klima.

 Nedenfor kan I læse vores høringssvar til kommuneplanforslaget. Generelt er vi meget tilfredse med den opmærksomhed der er på alt det grønne og blå i kommunen. Der savnes dog en mere forpligtende tilgang, som kommunen kan holdes op på næste gang der skal laves en kommuneplan. Dette kunne f.eks. udmøntes i udformningen af en biodiversitetspolitik, der vil kunne bruges til at vurdere hvordan aktiviteter og konkrete tiltag på kommunens grønne og blå arealer påvirker det sårbare vilde dyre og planteliv.

Som sagt afholdes den 16/11/2012 Kommunal- og regionsrådsvalg i Danmark. DN Rudersdal ser sit høringssvar som et oprids af de problemstillinger og overvejelser der gør sig gældende inden for natur-, miljø- og klimaområdet.

 Vi påtænker at bruge dette som forlæg for en henvendelse til de opstillede partier og disses spidskandidater til kommunal- og regionalvalget i år. Hvis du har nogle synspunkter herom, så meld dem gerne ud til Karsten Ive fra vores fredningsgruppe (karsten.ive@gmail.com">karsten.ive@gmail.com) og/eller DN-Rudersdals formand Michael Olesen (molesen@bio.ku.dk">molesen@bio.ku.dk).

Download vores høringssvar her