Gruppens navn
Eng- og vejkantgruppen DN Rudersdal

Gruppens formål
Hvorfor er mangfoldigheden af lavtvoksende blomsterplanter næsten forsvundet? Kan det skyldes overdreven gødning og slåning, der favoriserer ganske bestemte planter?

Vi er en lille gruppe blomsterelskere, der har stillet det spørgsmål, og vi er blevet mødt med velvilje fra kommunens side.  Vej- og landskabsforvaltning er indstillet på at slå færre gange - med mindre der må tages trafikale hensyn - og på et tidspunkt, der skulle kunne give flere blomstrende planter en chance i løbet af sommeren.

De har også foreslået nogle gode forsøgs-vejkanter langs Attemosevej og måske Parcelvej, hvor vi f.eks kan fjerne det afslåede på visse strækninger, og hvor botanikerne iblandt os kan registrere, om det synes at have en effekt på artsdiversiteten. Vi kan godt bruge flere interesserede til at indsamle det høstede!

Vi er også af kommunen blevet opfordret til at deltage i høslet på et dejligt engareal for enden af Bjerggårdsvænget ved Gammel Holtevej. Er der nogen, der har mod på at deltage i det og se, om I kan få engen til at blomstre? Er der botanikere, der vil registrere planterne? Så meld jer til gruppelederen, så formidler han gerne videre til Elsebeth Clemmensen fra kommunen.

Gruppens medlemmer
Svend Broberg (gruppeleder og kontaktperson) - broberg@postkasse.net
Marianne Villumsen
- marianne.v@mail.dk
Mikael Landt
Catherine Hart
Ole Lyshede