Gruppens formål
Gruppens formål er at samarbejde med kommunen ved på udvalgte lokalitet at registrerer flagermusenes levesteder omkring gamle træer.

Arbejdsopgaver

  • At lære flagermusene og deres levesteder at kende.
  • At registrerer flagermus på udvalgte lokaliteter.
  • At samordne og forstå de faglige indgange til evt. at afvikle træer og søge at hindre interessekonflikter.
  • At øge opmærksomheden om flagermus beskyttelse i kommunen.

Møder og arbejdsform
Gruppens medlemmer tager ud på udvalgte lokaliteter og med detektorer registrerer vi flagermus

Målingerne skrives ind i skemaer til brug for kommunen.

Gruppen mødes på skift hos hinanden efter behov.

Kan jeg være med?
Flagermusgruppen er en gruppe under DN Rudersdal, hvor alle medlemmer i kommunen er velkomne til at være med til blandt andet at tage ud og registrerer flagermus.

Hvis du vil i kontakt med gruppen, så kontakt gruppelederen.

Gruppens medlemmer
Steffen Schmidt (gruppeleder og kontaktperson) - kuskehuset@mail.dk
Kirsten Lindberg
Anette Palm