Baggrund
I lighed med landets andre kystbeliggende kommuner, overtog Rudersdal kommuneansvaret for kystforvaltningen fra staten pr 1. august 2018. Denne lokalforankring kan hilses velkommen, da den åbner op for en større borgerinddragelse, men også frygtes da hensynet til almenvældet ikke længere med sikkerhed vil stå forrest.

Kommunen har i forbindelse med sit nyerhvervede forvaltningsområde udarbejdet en kystforvaltningsplan, som rummer gode intentioner i forhold til natur og adgangsforhold langs kysten, men som samtidig kan forekomme lidt uforpligtende, bl.a. mht.  finansieringen.

Formål
Kystgruppens formål er at sikre natur- og adgangsforhold i forbindelse med kystbeskyttelsestiltag, der skal udføres bl.a. som led i tilpasningen til klimaændringerne. Også andre tiltag af betydning for havnaturen ud for Rudersdals syv kilometer lange kystlinje vil falde naturligt ind under gruppens arbejdsområde.

Arbejdsopgaver
De opgaver Kystgruppen tager sig af er:

  • At følge administrationen af kystforvaltningsplanen, og indgive høringssvar i sager der vedrøre kystnaturen.
  • At holde sig orienteret med udviklingen i nabokommunerne.
  • At holde sig orienteret om planer om konkrete kystbeskyttelsesprojekter og eventuelt bidrage med kommentarer.
  • Tilsvarende om andre forhold af havnaturen.

Møder og arbejdsform
Vi mødes ad hoc efter behov og klarer os ellers med e-mailkorrespondance.
Det kan være hensigtsmæssigt herudover med mellemrum at foretage besigtigelser af forhold ved kysten. Vi mødes desuden jævnligt med kommunen om sager der vedrørende kystnaturen.

Kan jeg være med?
Kystgruppen er en gruppe under DN Rudersdal, hvor alle medlemmer i kommunen er velkomne til at være med. Du kan fx deltage i et par møder og se om der er noget, du har lyst til at bidrage med. Hvis du er interesseret i at komme med i gruppen eller har nogle spørgsmål om kystnaturen i Rudersdal, så kontakt gruppelederen.

Gruppens medlemmer
Anders Odgaard (gruppeleder og kontaktperson) - andersodgaard@privat.dk
Michael Olesen
Berit Lumbye Siemer
Brit Egedal 

Øvrige informationer
Materiale om kommunens kystforvaltningn kan findes på https://www.rudersdal.dk/kystbeskyttelse