Er du medlem af Danmarks Naturfredningsforening og har lyst til at gøre noget for naturen i Rudersdal, vil det måske være noget for dig at deltage i afdelingsarbejdet?

Selv om - eller måske fordi - vi er begunstiget med meget natur, er det nødvendigt til stadighed at passe på den. Biodiversiteten i vores naturområder er f.eks. langt fra optimal.

At skabe bedre vilkår for biodiversiteten kan ske på mange måder – vær med i dette arbejde!

Du skal være velkommen til at dukke op på et afdelingsmøde (se kalenderen under ”Om os”). Her vil du kunne få et indtryk af arbejdet og finde ud af hvordan du eventuelt kan være med. I starten af mødet bliver der sædvanligvis afholdt et tema om natur og miljøforholdene i kommunen.

Du er også velkommen til at kontakte formanden eller tage fat i en af gruppelederne for de forskellige arbejdsgrupper (se kontaktoplysninger under ”Om os”) for på den måde at høre lidt om arbejdet.