Vær med som aktiv i DN-Rudersdal

I Danmarks Naturfredningsforening kan du som aktiv være med til at gøre en vigtig forskel for natur og miljø. Selv om vi her i Rudersdal i forvejen gør hvad vi kan, er der stadig nok at tage fat på. Så hvis du er interesseret i at være med, skal du være meget velkommen.

Selv om Rudersdal på mange måder er forbilledlig på natur og miljøområdet, er der stadig nogle graverende problemer. Bl.a. kan nævnes:

 • De mange vådområders fortsat dårlige økologiske tilstand
 • Privatbilismens forrang på bekostning af cykler og offentlig transport
 • Manglende vand og vildskab i skovene
 • Pesticidforbruget på arealer med adgang til grundvandet og til skade for insektlivet
 • Adgangsforholdene langs kyst og søer

Og måske du selv har nogen oplevelser af mislighold af naturen i Rudersdal?

Pt. er arbejder vi ud fra følgende faste arbejdsgrupper:

 • Fredningsgruppen der ud over fredningssager holder øje med den beskyttede natur på land
 • Stigruppen der arbejder for adgangen til naturen i Rudersdal
 • Biodiversitetsgruppen der presser på for at gøre den åbne natur så vild som mulig
 • Giftgruppen forsøger at afgifte både den private og offentlige natur
 • Vandgruppen målsætning er et godt vandmiljø i søer og vandløb, og endelig
 • Kystgruppen der prøver at bidrage til et bedre lokalt hav- og kystmiljø

Hvis du vil høre nærmere om mulighederne for som DN-medlem at være med i arbejdet for en mere mangfoldig natur og et bedre miljø i Rudersdal, er det nemmeste at du kontakter Michael der er formand for DN-Rudersdal (molesen@bio.ku.dk, mobil: 51612939) eller Karoline der er kommunikationsansvarlig (karolinekvist@icloud.com).

Du er også velkommen til at tage fat i en af gruppelederne for de forskellige arbejdsgrupper (se kontaktoplysninger under ”Om os”) for på den måde at høre lidt om arbejdet.