Der er mange gode grunde til at droppe giften eftersom den forurener vores grundvand og skader vores flora, fauna og helbred. Den 23. maj 2019 indledte DN Rudersdal et samarbejde med Rudersdal Kommune, KTC Forvaltningen (Kommunalteknisk Chefforening) og Birkerød Vandforsyning for at skabe initiativer der mindsker og udfaser brugen af giftstoffer (jf artikel i Rudersdalavis, 4. juni 2019; http://rudersdal.lokalavisen.dk/nyheder/2019-06-06/-Nyt-samarbejde-skal-mindske-brugen-af-pesticider-i-Rudersdal-5097646.html). Efter et halvt års arbejde kan vi nu med glæde melde, at Rudersdal er tilmeldt som den 12. Giftfri Kommune ud af vores ialt 98 kommuner (https://www.giftfri-have.dk/stot-giftfri-have/kommuner-med-giftfrie-arealer/). Det er et fantastisk skridt for vores kommune, at driften fremover er giftfri. I samme nyhedsbrev opfordrer kommunen samtlige borgere til også at droppe de kosmetiske pesticider og melde sig til Giftfri Have (jf nyhedsbrev https://www.rudersdal.dk/nyheder/rudersdal-vil-vaere-en-giftfri-kommune).

Giftstoffer fra både landbruget og private haver ender i vores grundvand og forurener vores dyrebare drikkevand. I efteråret 2018 afleverede vi over 27.000 underskrifter til miljøministeren fra danskere, der ønskede en bedre beskyttelse af drikkevandet. Ikke længe efter kvitterede ministeren ved at igangsætte beskyttelse af områderne omkring drikkevandsboringer, de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO; https://www.dn.dk/nyheder/nu-bliver-drikkevandet-beskyttet-bedre-mod-sprojtegift/).

Giftstoffer påvirker og skader vores flora og fauna, og har forårsaget en betydelig nedgang i den samlede biomasse. Fx har to uafhængige tyske forskergrupper for nyligt opgjort en voldsom tilbagegang på ~70% af flyvende insekter i beskyttede områder over hhv 10 og 27 år (Seibold et al; Nature 2019; Hallmann et al; PLOS ONE, 2017). Derfor arbejder vi bl.a. for et forbud mod insektgifte herunder neonikotinoider, der bl.a. slår bierne ihjel og derved truer bestøvning af vores afgrøder. Vi opfordrer alle til at bruge alternative metoder fremfor sprøjtegifte i deres haver.

Derudover er brugen af giftstoffer kædet sammen med mange sygdomme bl.a. cancer (tumorer og lymfomer), luftvejsygdomme (asthma), neurologiske sygdomme (ADHD, ALS, Parkinson) og er også forbundet med lav sædkvalitet og fostermisdannelser.

Læs mere om DN Rudersdals arbejdsgruppe "Giftfri haver"

Vi anbefaler fortsat at støtte borgerforslaget t.o.m. 8. december 2019 for at opnå flest mulige stemmer Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer