Der er mange gode grunde til at droppe giften eftersom den forurener vores grundvand og skader vores flora, fauna og helbred. Den 23. maj 2019 indledte DN Rudersdal et samarbejde med Rudersdal Kommune, KTC Forvaltningen (Kommunalteknisk Chefforening) og Birkerød Vandforsyning for at skabe initiativer der mindsker og udfaser brugen af giftstoffer (jf artikel i Rudersdalavis, 4. juni 2019; http://rudersdal.lokalavisen.dk/nyheder/2019-06-06/-Nyt-samarbejde-skal-mindske-brugen-af-pesticider-i-Rudersdal-5097646.html).

Giftstoffer fra både landbruget og private haver ender i vores grundvand og forurener vores dyrebare drikkevand. I efteråret 2018 afleverede vi over 27.000 underskrifter til miljøministeren fra danskere, der ønskede en bedre beskyttelse af drikkevandet. Ikke længe efter kvitterede ministeren ved at igangsætte beskyttelse af områderne omkring drikkevandsboringer, de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder (BNBO; https://www.dn.dk/nyheder/nu-bliver-drikkevandet-beskyttet-bedre-mod-sprojtegift/).

Giftstoffer påvirker og skader vores flora og fauna, og har forårsaget en betydelig nedgang i den samlede biomasse. Fx har tyske forskere for nyligt opgjort en tilbagegang på over 75% af flyvende insekter i beskyttede områder over 27 år (Hallmann et al; PLOS ONE, 2017). Derfor arbejder vi bl.a. for et forbud mod insektgifte herunder neonikotinoider, der bl.a. slår bierne ihjel og derved truer bestøvning af vores afgrøder.

Derudover er brugen af giftstoffer kædet sammen med mange sygdomme bl.a. cancer (tumorer og lymfomer), luftvejsygdomme (asthma), neurologiske sygdomme (ADHD, ALS, Parkinson) og er også forbundet med lav sædkvalitet og fostermisdannelser.

Læs mere om DN Rudersdals arbejdsgruppe "Giftfri haver"

Vi anbefaler at støtte borgerforslaget Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer