Arbejdet i DN Rudersdal handler primært om bevarelsen og plejen af den spændende natur, som omgiver os. Derfor forvalter afdelingen foreningens politik i alle natur- og miljøsager i kommunen, hvad enten de har deres oprindelse i den kommunale proces, som initiativer fra private borgere eller fra foreningens medlemmer.

Desuden vil afdelingens arbejde, ingen betydning have for kommunens borgere, hvis ikke de kommer ud og oplever naturen. Derfor har afdelingen mange arrangementer, der giver alle deltagerne muligheder for at opleve naturen på nært hold! - Se mere under punktet ”Ta' med ud!”.

På undersiderne her til venstre, kan du læse lidt mere om os, formålet med det hele – og hvordan du kan blive den del af det!