Baggrund
Rudersdals Kommunes mange grønne sletter og vejkanter/rabatter har en ensartet flora af græsser med en ringe biodiversitet – det er grønne ørkner.

Formål
I et samarbejde med forvaltningen og private få indført pasningsmetoder så biodiversiteten i disse områder øges, fortrinsvis med oprindelige lokale arter.

Arbejdsform
Undersøge hvilke pasningsformer der medfører øget biodiversitet ved over flere år at lave  floralister i udvalgte områder.

Kommunikationsform
Internt kommunikerer vi via e-mails og når vi botaniserer. Med forvaltningen via e-mails og ved møder.
Forvaltningen har opfordret os til at deltage i høslæt på et dejligt engareal i Gl. Holte. Gruppens nuværende medlemmer har desværre ikke mulighed for at deltage. Er der nogen, der har mod på at deltage i det og se, om I kan få engen til at blomstre? Er der botanikere, der vil registrere planterne? Så meld jer til SB, så formidler han gerne videre til forvaltningen.

Gruppens medlemmer
Svend Broberg (kontaktperson - broberg@postkasse.net)
Mikael Landt
Catherine Hart
Ole Lyshede