Gruppens navn
Fredningsgruppen DN Rudersdal

Gruppens formål
Gruppens formål er at arbejde for at gamle fredninger overholdes (herunder dispensationer og klager) og nye tages op, gerne i samarbejde med kommunen.

Arbejdsopgaver
De arbejdsopgaver gruppen tager sig af er:

  • At holde øje med nuværende fredninger, at kravene overholdes
  • At påtale eller indberette overtrædelser til fredningsmyndighederne
  • At behandle dispensations- og klagesager
  • At forberede og udarbejde forslag til nye fredninger, herunder blandt andet i samarbejde med kommunen og andre lokale afdelinger af DN.
  • At være høringspart i dispensationssager

Møder og arbejdsform
Gruppen mødes på skift hos hinanden ca. en gang om måneden og foretager herudover besigtigelser af fredede områder.

Kan jeg være med?
Fredningsgruppen er en gruppe under DN Rudersdal, hvor alle medlemmer i kommunen er velkomne til at være med. Hvis du vil i kontakt med gruppen, så kontakt gruppelederen.

Gruppens medlemmer
Steen Ussing (gruppeleder og kontaktperson) - steen.ussing@gmail.com
Karsten Ive (kontaktperson) - karsten.ive@privat.dk
Steffen Schmidt - kuskehuset@mail.dk
Christian Mørup
Trine Sthyr