Gruppens navn
Kommunikationsgruppen DN Rudersdal

Gruppens formål
Formålet med gruppen er overordnet set, at synliggøre Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal Kommune.

Arbejdsopgaver

  • Nyhedsbrevet – indsamling af nyheder og samarbejde med sekretariatet
  • Udvikle/vedligeholde websitet
  • Udarbejde materiale om foreningen, naturen og kommunen
  • Servicere de andre grupper ift. kommunikation og layout
  • Intern kommunikation

Møder og arbejdsform
Gruppen mødes på skift hos hinanden og kommunikerer derudover pr. mail.

Kan jeg være med?
Kommunikationsgruppen er en gruppe under DN Rudersdals afdelingsbestyrelse, men alle medlemmer i kommunen er velkomne til at være med. Hvis du vil høre mere om gruppen eller være med, så kontakt gruppelederen.

Gruppens medlemmer
Leif Pedersbæk (gruppeleder og kontaktperson) - leif.pedersbaek@gmail.com
Leif Bolding (webmaster) - leif.bolding@gmail.com