Høringssvar

Udlægning af Jægersborg Hegn og Rude Skov som urørt skov

DN Rudersdal har indsendt vores høringssvar til planerne om at udlægge yderligere 9000 ha urørt skov. Heraf tegner Jægersborg Hegn og Rude Skov, som begge ligger i Rudersdal Kommune, sig for godt 1000 ha. Igen er vi med på Danmarkskortet med noget enestående natur. I høringssvaret efterlyser vi en styrket indsats med leveforholdene for skovens vilde dyr og planter.

DN Rudersdal hilser det velkomment, at Jægersborg Hegn og Rude Skov udpeges som urørt skov. Jægersborg Hegn er prioriteret 1 og Rude Skov 3 (lavest) i den nationale prioritering. Såvel Jægersborg Hegn i Rudersdal Kommune (herunder Ravnholmskovene) som Rude skov rummer værdifuld natur samtidig med, at de er intensivt rekreativt benyttede. 

DN Rudersdal anerkender et vist rekreativt pres på de bynære skove, som tiltrækker såvel kommunens borgere som folk fra de mere skovløse dele af Storkøbenhavn. Skovene er dog i dag så intensivt benyttede, at vi ikke ser grund til at øge den rekreative udnyttelse yderligere. Der er heldigvis rigtig mange fritidsaktiviteter, som i meget ringe grad påvirker naturværdier og biodiversitet. Andre aktiviteters negative påvirkning kan desuden nedbringes væsentligt og uden forringelser, hvis de sker indenfor nærmere fastlagte rammer – f.eks. mountainbikekørsel i et afgrænset målestok inde for fastlagte spor. Den mindre tilgængelighed med flere væltede træer og mere vand vil næppe give større problemer for den rekreative udnyttelse. 

Læs høringsvaret til udlægning af Jægersborg Hegn og Rude Skov som urørt skov her

Læs vores bidrag til forvaltningsplanen her