Baggrund
Brugen af giftstoffer, bl.a. pesticider, medfører forurening af grundvandet og dermed drikkevandet. Det forringer tilliden til, at drikkevandet er sundt, reducerer biodiversiteten og påvirker vores helbred. Derfor arbejder vi for at vores haver og kommune driftes uden brug af gift.

Formål
At motivere borgere og haveejere til ikke at anvende giftstoffer i haven. Det gælder uanset, om man har en parcelhushave, et ejendomskompleks, en kolonihave, en have ved sommerhuset på landet eller en gårdhave i byen. Vi medvirkede til, at Rudersdal meldte sig som giftfri kommune d. 25. november, 2019 i samarbejde med Rudersdal Kommune, KTC Forvaltningen, Novafos og Birkerød Vandforsyning

Arbejdsopgaver
De opgaver Giftfri Have tager sig af er:

  • At motivere haveejere til at stoppe brugen af alle giftstoffer i haven inklusiv parcelhushaver, ejendomskomplekser, koloni- og nyttehaver, sommerhushaver og gårdhaver i byen bl.a. med vores stand Giftfri Have.
  • At motivere virksomheder til at at stoppe brugen af alle giftstoffer på deres arealer
  • Deltage i den lokalpolitiske debat og fortsætte samarbejdet med kommunen, forvaltningen og vandværker vedr. initiativer, der understøtte vores Giftfri Kommune.
  • At motivere haveejere, virksomheder og kommunen til at anvende alternative metoder til sprøjtegift

Møder og arbejdsform
Kommunikation i gruppen foregår via email. Møder og ”aktioner”planlægges løbende efter behov og posteres i vores Nyhedsbrev.

Vil du være med?
Giftfri Have er en gruppe under DN Rudersdal, hvor alle medlemmer i kommunen er velkommen til at deltage vores arbejdsopgaver. Du kan tage kontakt til gruppen via gruppelederen.

Gruppens medlemmer
Annette Plesner (gruppeleder og kontaktperson) – aplesner@gmail.com
Erik Arvin – erik@arvin.dk

https://www.giftfri-have.dk/
https://www.giftfri-have.dk/stot-giftfri-have/kommuner-med-giftfrie-arealer/
https://www.rudersdal.dk/nyheder/rudersdal-vil-vaere-en-giftfri-kommune