Baggrund
Rudersdals 600 store og små søer har stor rekreativ og naturmæssig værdi, men på trods af de negative konsekvenser for plante- og  dyrelivet i søer og vandløb udledes der stadig store mængder urenset kloakvand. Over 100 steder i kommunen løber der i forbindelse med kraftig regn spildevand fra kloaksystemet direkte ud i vores ferske vandområder. Og antallet af kraftige og vedvarende regnperioder stiger i disse år.

Formål
Vandgruppen arbejder for at standse forureningen af søer, vandløb, hav og grundvand. Samtidig arbejdes der for at sikre en god vandbalance i de forskellige typer af vådområder. Dette arbejde består bl.a. i at tale naturens sag, når der i disse år udarbejdes områdeplaner for afledning af de store regnmængder.

Arbejdsopgaver
A. Søge at påvirke de aktuelle områdeplaner for behandling af de stigende mængder regnvand.
B. Aktuelle indsatser mod fortidens synder her i blandt iltning af bundvandet i Furesøen.
C. Fortsat at gøre noget for genetablering  af plante- og dyrelivet i  vandløb og søer, i henhold til Miljømålslovens vedtagelse om et godt vandmiljø tilbage i 2009.

Møder og arbejdsform
Vi kommunikerer i høj grad via mails. Men indkalder til møde hjemme hos en af os efter behov.

Vil du være med?
Hvis du også synes, det er vigtigt at få genskabt det gode vandmiljø i vort område og i Øresund, er du meget velkommen til at deltage. Kontakt: marianne.v@mail.dk eller erik@arvin.dk

Gruppens medlemmer
Marianne Villumsen, Michael Olesen, Svend Broberg, Erik Arvin, Steffen Schmidt, Mikael Landt, Brit Egedal