Gruppens navn
Vandgruppen DN Rudersdal

Gruppens formål
At arbejde for et bedre vandmiljø i kommunen

Gruppens indsatsplan
Vi vil fortsat følge og kommentere myndighedernes planer for at leve op til Miljømålsloven og genskabe et godt vandmiljø i vandløb, søer og i Øresund samt planerne for at sikre rent drikkevand. Vi vil reagere, hvis de vedtagne planer ikke bliver fulgt, og have løbende debat med Forvaltning og Forsyning om indsatsen. Og komme med indlæg til den politiske debat om midler til indsats for et godt vandmiljø.

Gruppens medlemmer
Marianne Villumsen (gruppeleder og kontaktperson) - marianne.v@mail.dk
Michael Olesen
Erik Arvin
Steffen Schmidt
Mikael Landt
Svend Broberg