Høringssvar

Spildevandsplan 2017

Høringssvar til Rudersdals Kommunes spildevandsplan 2017.

Skønt intentionerne bag ved Rudersdal Kommunes (RK) spildevandsplan 2017 (SP17) er gode, er planen ikke et tilstrækkeligt operationelt værktøj til at opfylde målsætningerne. Det skyldes primært manglen på konkrete tids- og økonomiplaner. På miljøsiden er det mest konkrete statens vandområdeplaner for 2015-2021, men det fremgår ikke, hvordan RK vil efterleve disse planer. Det er endvidere DN´s indtryk, at det finansielle grundlag for planerne ikke er til stede, dvs. at hele konstruktionen SP17 forekommer urealistisk. Download hele høringssvaret