Nyhed

KV 2017: Spørgeskemaundersøgelse om natur og miljø

DN-Rudersdal har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige opstillingsberettigede partier vedrørende deres holdning til 4 emner inden for natur og miljø.

Heldigvis er holdningen til natur og miljø overvejende positiv blandt samtlige kandidater. Forskelle er der dog - som det fremgår af nedenstående opsummering af de indkomne svar.

1. Borgernes adgang til naturen
Rudersdal er privilegeret med mange grønne områder og forbindelser til sø, å og hav. Der knytter sig også forskelligartede private og offentlige interesser til brugen af disse områder. Fortæl hvordan du mener adgangen til disse områder er?

Hvordan vil partiet/listen prioritere kommunens indsats for at fremme den generelle adgang til den offentlige og privatejede natur og kyst?

Tema 1:
Borgernes adgang til naturen
Den skal markant forbedres Den er god nok som den er i dag Den bør måske snarere indskrænkes, bl.a. af hensyn til de private lodsejere

A. Socialdemokratiet

X

 

 

B. Radikale Venstre

X

 

 

C. Konservative Folkeparti

 

X

 

F. Socialistisk Folkeparti

Ingen svar på dette tema

 

 

L. Lokallisten

X

 

 

M. Folkelisten

 

X

 

O. Dansk Folkeparti

X

 

 

V. Venstre

X

X

 

Ø. Enhedslisten

X

 

 

Å. Alternativet

X

 

 

2. Ny stiforbindelse mellem Sjælsø og Furesø
DN Rudersdal foreslår, at der etableres en grøn stiforbindelse langs Kajerød Å mellem Sjælsø og Furesø. Dermed sluttes ringen af overordnede grønne stier gennem det omgivende landskab, som blev skitseret i 1936. Med denne sti vil hele baglandet i Birkerød og Bistrup få adgang til de fredede landskaber vest for byen.

Hvordan vil partiet/listen prioritere kommunens indsats for etablering af denne stiforbindelse?

Tema 2:
Ny stiforbindelse mellem Sjælsø og Furesø
Kommunen skal tage aktivt del i udvikling og etablering af dette stiprojekt Kommunen skal neutralt afvente et projektoplæg fra anden side Dette stiprojekt skal ikke nyde fremme i de kommende 4 år

A. Socialdemokratiet

X

 

 

B. Radikale Venstre

X

 

 

C. Konservative Folkeparti

X

 

 

F. Socialistisk Folkeparti

X

 

 

L. Lokallisten

X

 

 

M. Folkelisten

 

X

X

O. Dansk Folkeparti

X

 

 

V. Venstre

X

 

 

Ø. Enhedslisten

X

 

 

Å. Alternativet

X

 

 

3. Biodiversitet
Biodiversitet er det mylder af liv, som findes overalt i naturen i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende. En høj biodiversitet er af afgørende betydning for såvel naturens sammenhængskraft som vores naturoplevelse.

Hvordan vil partiet/listen prioritere kommunens indsats for at fremme biodiversiteten:

Tema 3:
Biodiversitet
Den skal forøges og tænkes ind i relation til kommunens forskellige aktiviteter Den er faktisk god nok allerede i dag Den er uden nævneværdig betydning for naturen og er noget opreklameret

A. Socialdemokratiet

 

X

 

B. Radikale Venstre

X

 

 

C. Konservative Folkeparti

 

X

 

F. Socialistisk Folkeparti

X

 

 

L. Lokallisten

X

 

 

M. Folkelisten

X

 

 

O. Dansk Folkeparti

X

 

 

V. Venstre

X

 

 

Ø. Enhedslisten

X

 

 

Å. Alternativet

X

 

 

4. Økologi i kommunens institutioner
Økologi i vores kostvaner og i fødevareproduktionen er et centralt emne i den offentlige debat om både vores omgivende natur og borgernes sundhed. I denne sammenhæng sættes fokus på prioritering af økologi i kommunens institutioner.

Hvordan vil partiet/listen prioritere kommunens indsats for at fremme økologi i de kommunale institutioner?

Tema 4. Økologi i kommunens institutioner Den skal forøges og indføres som grundprincip Den skal fastholdes og overlades til de enkelte institutioner Den er ligegyldig for alle andre end de ”frelste”

A. Socialdemokratiet

 

X

 

B. Radikale Venstre

X

 

 

C. Konservative Folkeparti

 

X

 

F. Socialistisk Folkeparti

X

 

 

L. Lokallisten

X

 

 

M. Folkelisten

X

 

 

O. Dansk Folkeparti

 

X

 

V. Venstre

X

X

 

Ø. Enhedslisten

X

 

 

Å. Alternativet

X

 

 

Baggrund for spørgeskema

Kort over cykeltur d. 1. oktober

Kandidaterne har haft mulighed for at uddybe deres svar.
Svarene kan downloades her:

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Konservative Folkeparti
F. Socialistisk Folkeparti
L. Lokallisten
M. Folkelisten
O. Dansk Folkeparti
V. Venstre
Ø. Enhedslisten
Å. Alternativet

Ved fristens udløb havde DN-Rudersdal ikke modtaget svar fra Nye Borgerlige og Liberal Alliance.