Søndagsturen d. 5 februar 2017 levede helt op vores forventninger. Vejret var gråt og råt med slud og støvregn og med jævn østenvind. Men vi var ca. 25 som mødte op ved Dumpedal skovløber hus hvor vi havde fået Henrik Jørgensen fra DN i Masnedøgade til at være turleder for en tur i skoven med temaet biodiversitet og mere vand i skoven. Henrik er opvokset i Rudeskov og dermed fik vi også ind imellem korte anekdoter fra før og nu.

Historisk kom vi igennem skoven fra ca 1600 indtil nu og dermed også omtale af skovloven fra 1805. Ja vi vandrede igennem naturskov næsten med besvær hvor vi så på biodiversiteten med de mange typer træer eks meget gamle fuglekirsebærtræer.

Historien i Rude Skov handler rigtig meget om hvad der tidligere er udført af gravearbejder for at få vand til de mange søer hvor flere er dødis søer. Formålet var at på den tid at skaffe ferskvandsfisk til hoffet hovedsagelig karper. Efterhånden forsvandt denne efterspørgsel og det blev til åbne arealer, og nu igen i de senere år ved hjælp af projekter er blevet til en del forbundne søer som giver vand til Dumpedalerenden. Interessant var det i denne forbindelse at se højdeforskellen i terræn langs de store søer.

Vi så både nu nedlagte opstemmede søer men også nyetablerede søer hvor der for få år siden var moser og rødgran. Geologien ses jo ofte i denne forbindelse eks de mange højderygge. Men biodiversitetens vigtighed for skoven sås og blev omtalt flere steder inden for drift og oplevelser for os som skovgæster.

Vi håber igen senere at kunne benytte os af Henrik Jørgensen i forbindelse med DN Rudersdals øgede fokus på skovene i Rudersdal.

Referat: Steffen Schmidt

 

Foto: Leif Bolding