Det er ikke blot pesticider fra landbruget, der skader vores miljø. Det samme gør de >20 tons aktivt giftstof, som årligt bliver solgt til privat brug i danske haver, og det påvirker biodiversiteten, grundvandet og vores sundhed. Netop derfor valgte Rudersdal også at tilmelde sig som Giftfri Kommune i november 2019 for at følge trop med de ~300 matrikler i kommunen, der indtil videre er tilmeldt som Giftfri Have.

For at markere Vandets Dag 2020 ønsker vi at have specielt fokus på vores rene drikkevand og opfordrer derfor vores borgere til at aflevere deres sprøjtegift på én af vore to genbrugspladser i Birkerød eller Nærum. Som tak modtager de første 150 fremmødte borgere en lille pose native, vilde danske blomsterfrø til gavn og glæde i egne haver fra én af vores frivillige repræsentanter fra DN Rudersdal.

Trop op, få afleveret dine giftstoffer og modtag samtidig tips, vejledning og naturvenlige alternativer til en smuk og vildere have, der skaber bedre livsvilkår for insekter som bier og sommerfugle, fugle, padder og pattedyr som pindsvin og egern – og vær med til at beskytte vores dyrebare ressource, grundvandet !

TID    
ARRANGEMENTET ER UDSKUDT TIL FORÅRET 2021

STED
Genbrugspladserne i Rudersdal – Blokken, Birkerød & Containerhaven, Nærum

INFORMATION  
Rudersdal Kommune https://www.rudersdal.dk/nyheder
Danmarks Naturfredningsforening Rudersdal https://rudersdal.dn.dk/om-os/arbejdsgrupper/havegruppen/

Om kampagnen Giftfri Have
Initiativet Giftfri Have er startet af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi med det formål at motivere haveejere til at droppe giften i haven. Kampagnen har rundet 21.200 medlemmer, der dækker alt fra parcelhushaver og kolonihaver til haver på landet og ved sommerhuset. Derudover har flere vandforsyninger, virksomheder og nu også Rudersdal Kommune registreret deres arealer som giftfrie. Tilsammen dækker Giftfri Have et areal på mere end 260 millioner kvadratmeter på danmarkskortet. Tilmelding til initiativet er gratis på www.giftfri-have.dk.