Vi har brug for flere gode hoveder til vores arbejde med fredningssager i Rudersdal.

I Fredningsgruppen arbejder vi med fredninger i Rudersdal Kommune. Vi mødes gruppen ca. otte gange om året. Møderne drejer sig typisk om at tage stilling til ansøgte dispensationer i fredede områder, f.eks. om ændringer af brugen et areal, eller opførelse af en bygning i et fredet område. Vi sender vores holdning til dispensationen til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet beder os ofte at deltage i besigtigelse på stedet for den påtænkte ændring. I Rudersdal Kommune har vi mange fredninger, men her bor også mange mennesker, og fredningerne er derfor under konstant pres pga. nyt byggeri, tekniske anlæg, infrastrukturprojekter osv.

Arbejdet i fredningsgruppen består således i, at føre naturens sag og forsvare fredningerne mod ødelæggende ændringer.

Hvis du har interesse i fredningssager og/eller har erfaringer fra lignende arbejde er vi meget interesseret i at høre fra dig, og evt. fortælle dig mere om arbejdet i fredningsgruppen. Du kan også deltage i et par møder, for at få en fornemmelse af, hvad arbejdet indebærer.

Til gengæld får du en stor viden om kommunens natur og fredede områder, og en endnu større indsigt i hvorfor det er nødvendigt at holde godt fast i vores fredninger.

Som aktiv i DN Rudersdal er du ikke alene. Du har andre aktive i afdelingen at trække på, og DN har et stort og professionelt sekretariat, som vi samarbejder med. DN tilbyder også kurser for de aktive, så du kan få opbygget viden og kompetence. Kurserne er gratis for aktive i DN.

Sidst, men ikke mindst lærer du også mange andre naturinteresserede at kende.

Har du lyst og tid til at være med til at passe på vores fredede og grønne områder – og i øvrigt være aktiv i et hyggeligt og grønt ”partnerskab”, så kontakt os.

Du kan skrive eller ringe til Steen Ussing, som er formand i fredningsgruppen: steen.ussing@gmail.com - tlf. 6128 2219