Den hedder Skov Hullæbe og er fredet. Den er fotograferet af 12-årige Henry Teahan på Søllerød Kirkegård i begyndelsen af august, før der absolut skulle slås kanter langs stierne i den lille skov, skønt vi bad for dens liv. Heldigvis er der stadig Skov Hullæbe andre steder på Søllerød Kirkegård.

Nede på Degneengen har fårene spist den, men nu har kommunen trukket fårene væk fra engen, og mange forskellige blomster er begyndt at myldre frem og skabe den mangfoldighed, der er idealet. Hvad mon er bedste vilkår for Skov Hullæben?

Mon der er medlemmer, der har lyst til at være aktive og gå ind i en dialog med kommunens folk om plejen af vore vejkanter og enge? Det kræver, at man har lyst til at skaffe sig viden om emnet og f.eks. indhente erfaringer fra kommuner, der eksperimenterer med at reducere slåning og gødning og sørger for, at det slåede græs fjernes.

Vi, der aktive i DN Rudersdal, arbejder i små grupper, som mødes efter behov og udveksler viden og initiativer. Vi har selvfølgelig en meget aktiv fredningsgruppe, en stigruppe, en vandgruppe, en turgruppe og en kommunikationsgruppe.

Der kunne godt være brug for en gruppe, der arbejder for at genskabe de blomstrende vejkanter og enge i kommunen! Interesserede kan melde sig til Marianne Villumsen på marianne.v@mail.dk