Baggrund
Vi arbejder for at øge biodiversiteten i vores haver og grønne områder med fokus på giftfri drift og naturvenlige haver baseret på de 10 naturelementer.

Vi medvirkede til, at Rudersdal meldte sig som giftfri kommune d. 25. november, 2019 i samarbejde med Rudersdal Kommune, KTC Forvaltningen, Novafos og Birkerød Vandforsyning. Ligeledes har gruppelederen medvirket til, at Borgerforslag B54 førte til en ændring af kemikalie-lovgivningen §38a i maj 2022 vedr. nyt forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler (dvs. pesticider) på befæstede eller stærkt permeable arealer.

Formål
At sikre øget biodiversitet ved at motivere borgere og haveejere til ikke at anvende giftstoffer i haver og på grønne arealer, og samtidig inspirere ejerne til at skabe flere forskellige biotoper på områderne. Dette princip gælder uanset, om man ejer en parcelhushave, et boligkompleks, en kolonihave, en sommerhushave, en gårdhave eller driver en virksomhed.

Arbejdsopgaver
De opgaver Havegruppen varetager er:

  • At motivere alle haveejere dvs. parcelhushaver, koloni- og nyttehaver, sommerhushaver og gårdhaver i byen samt ejere af grønne områder i forbindelse med boligselskaber, ejendomskomplekser og virksomheder til at øge biodiversiteten bl.a. ved at:
    • stoppe brugen af *giftstoffer i deres haver og på grønne områder
    • fokusere på at plante hjemmehørende arter – blomster/buske/træer, der fungerer både som nektarplanter og værtsplanter
    • skabe forskellige biotoper, der inkluderer flest mulige naturelementer, der sikrer optimale levesteder til bl.a. biller, bier, sommerfugle, fugle og smådyr (https://sliphavenfri.dk/10-naturelementer-i-haven). 
  • At motivere haveejere, virksomheder og kommunen til at anvende alternative metoder til sprøjtegift 
  • Deltage med stand og præsentationer på borgermøder, bæredygtighedsdag, kulturnat m.m. hvor fokus er øget biodiversitet
  • Deltage i den lokalpolitiske debat og fortsætte samarbejdet med kommunen, forvaltningen og vandværker vedr. initiativer, der understøtter vores Giftfri Kommune

*Giftstoffer inkluderer pesticider som plante-, insekt-, svampe-, bakterie-, gnaver- og orme-gifte (sælges ofte under betegnelsen ”plantebeskyttelsesmiddel”) samt fx tagrens og algerens til fliser.

Møder og arbejdsform
Kommunikation i gruppen foregår typisk via email. Møder og ”aktioner”planlægges løbende efter behov og posteres i vores Nyhedsbrev.

Vil du være med?
Havegruppen er en gruppe under DN Rudersdal, hvor alle medlemmer i kommunen er velkomne til at deltage i vores arbejdsopgaver. Du kan tage kontakt til gruppen via gruppelederen.

Gruppens medlemmer
Annette Plesner (gruppeleder og kontaktperson) – aplesner@gmail.com
Annette Palm Petersen
Kirsten Lindberg
Margrethe Herning

Læs mere her
DN Vilde Haver
https://www.dn.dk/nyheder/vilde-haver-vinder-frem-25-000-har-nu-sluppet-haven-fri/

Find planten til dit biodiversitetsprojekt
https://findplanten.dk/

Flere sommerfugle i haven med værtsplanter & nektarplanter
https://dansknatur.wordpress.com/2018/06/03/saadan-faar-du-flere-sommerfugle-i-haven/

Giftfrit Rudersdal
https://rudersdal.dk/borger/affald-miljoe-og-klima/baeredygtighed-og-biodiversitet/vi-arbejder-et-giftfrit-rudersdal