Det er et meget naturskønt område vi – efter mange års ønske – har fået adgang til. Forhåbentlig lykkes det Hørsholm Kommune at få gang i deres del af projektet, så stien kommer til at nå hele vejen rundt om Sjælsø.

Stien blev officielt indviet d. 24. maj 2016. Marianne Villumsen var med til indvielsen og beretter følgende:

Det var en meget smuk forårsdag, og der var mødt mange op, der kunne glæde sig over, at selv Livgarden er gået med til, at stien kan være åben på deres område, selv når der er øvelser! Det er muligt, der dukker en camoufleret soldat op langs stien. Så røb ham ikke! Måske skjuler han sig for fjenden! men stol på, at han ikke er bevæbnet.

Denne dejlige eftermiddag blev talerne akkompagneret af en nattergals sang. Anette Palm fortalte om de mange års bestræbelser på at få skabt denne sti, som desværre brat stopper ved Hørsholm Kommune, så man der må op på vejen, hvis man vil Sjælsø rundt.

Ved Kajerød Å's udløb er opført en gangbro og et fugleskjul. Fra skjulet er der et flot view ud over søen med dens rige fugleliv. I efteråret 2020 blev der opsat infotavler til identifikation af fuglene.