Vær med som aktiv i DN-Rudersdal

I Danmarks Naturfredningsforening kan du som aktiv være med til at gøre en vigtig forskel for natur og miljø. Selv om vi her i Rudersdal i forvejen gør hvad vi kan, er der stadig nok at tage fat på. Så hvis du er interesseret i at være med, skal du være meget velkommen.

Selv om Rudersdal på mange måder er forbilledlig på natur og miljøområdet, er der stadig nogle graverende problemer. Bl.a. kan nævnes:

 • De mange vådområders fortsat dårlige økologiske tilstand
 • Privatbilismens forrang på bekostning af cykler og offentlig transport
 • Manglende vand og vildskab i skovene
 • Pesticidforbruget på arealer med adgang til grundvandet og til skade for insektlivet
 • Adgangsforholdene langs kyst og søer

Og måske du selv har nogen oplevelser af mislighold af naturen i Rudersdal?

Pt. er arbejder vi ud fra følgende faste arbejdsgrupper:

 • Biodiversitetsgruppen presser på for at gøre den åbne natur så vild som mulig
 • Fredningsgruppen arbejder med fredningssager og holder øje med den beskyttede natur på land
 • Giftgruppen forsøger at afgifte både den private og offentlige natur
 • Naturplejegruppen arbejder på at sikre bedst mulig naturpleje i Rudersdal med særligt fokus på lysåbne områder
 • Stigruppen arbejder for at forbedre adgangen til naturen i Rudersdal
 • Vand- & kystgruppens målsætning er et godt vandmiljø i søer og vandløb samt et bedre lokalt hav- og kystmiljø

Hvis du vil høre nærmere om mulighederne for at være med i arbejdet, er du velkommen til at rette henvendelse til kontaktpersonen i den relevante arbejdsgruppe (se under ”Om os”) for at få en uforpligtende snak om arbejdet og dine muligheder.

Alternativt kan du kontakte afdelingens formand Mikael Sundby på mikael.sundby@gmail.com eller tlf. 2010 9797.