Frederikslund Skov skal fredes i sin helhed, afgjorde Fredningsnævnet d. 20. januar 2023. Det betyder, at hele skovområdet fra Kongevejen (ved plejecenteret Frydenholm) og ned til Furesøen er sikret mod byggeri eller andre tekniske indgreb.

Frederikslund Skov vest for S-banen ned mod Furesøen har været fredet siden 1946 - nu udvides fredningen til også at omfatte arealerne øst for banen op mod Kongevejen. Det fredede areal udgør nu i alt 37 ha.

Formålet med fredningen er at sikre og udvikle de mange naturværdier i den gamle skov, og at sikre offentligheden mulighed for rekreativ benyttelse af den smukke og bynære naturperle med stier og cykelveje. Samtidig har Fredningsnævnet lagt rammerne for parkeringsforholdene ved vandsportsklubberne ved Furesøen.

Der skal udarbejdes en samlet naturplejeplan for hele området, der skal være færdig om senest 3 år.

Vi kan nu gå hele vejen fra Kongevejen gennem et fredet skovområde ned til Furesøen - midt i vores by - det er da fantastisk!

Rudersdal Kommune og Fredningsnævnet skal have stor tak for det fine resultat. 

Endelig fredning - kendelse
Kortbilag 1
Kortbilag 3