Der er mange gode grunde til at droppe giften eftersom giftstoffer fra både landbruget og private haver skader vores flora, fauna og helbred og ender i vores grundvand og forurener vores dyrebare drikkevand. I efteråret 2018 afleverede vi over 27.000 underskrifter til miljøministeren fra danskere, der ønskede en bedre beskyttelse af drikkevandet. I sommeren 2019 fremsatte bl.a. bestyrelsesmedlemmer i DN Rudersdal et Borgerforslag for at forbyde salg af kosmetiske pesticider til private, som opnåede de påkrævede 50K stemmer i november 2019 og derfor skal debatteres i Folketinget.

Giftstoffer påvirker og skader vores flora og fauna, og har forårsaget en betydelig nedgang i den samlede biomasse. Fx har to uafhængige tyske forskergrupper for nyligt opgjort en voldsom tilbagegang på ~70% af flyvende insekter i beskyttede områder over hhv 10 og 27 år (Seibold et al; Nature 2019; Hallmann et al; PlosONE, 2017). Derfor arbejder vi bl.a. for et forbud mod insektgifte herunder neonikotinoider, der bl.a. slår bierne ihjel og derved truer bestøvning af vores afgrøder. Vi opfordrer alle til at bruge alternative metoder fremfor sprøjtegifte i deres haver.

Derudover er brugen af giftstoffer kædet sammen med mange sygdomme bl.a. cancer (tumorer og lymfomer), luftvejsygdomme (asthma), neurologiske sygdomme (ADHD, ALS, Parkinson) og er også forbundet med lav sædkvalitet og fostermisdannelser. Fx blev der i 2018 og 2019 fremsat tre store $80 mio - $2 mia domme mod producenten af RoundUp (mest anvendte glyphosat-produkt) pga. cancer forekomst.

I forsommeren 2019 indledte DN Rudersdal et samarbejde med Novafos, Birkerød Vanforsyning Rudersdal Kommune samt KTC Forvaltningen for at drifte vores kommune uden brug af gift. Det var en stor glæde for arbejdsgruppen da Rudersdal ultimo november blev tilmeldt som den 12. Giftfri Kommune ud af vores ialt 98 kommuner (https://www.giftfri-have.dk/stot-giftfri-have/kommuner-med-giftfrie-arealer/). Rudersdal kommune opfordrer samtlige borgere til også at droppe de kosmetiske pesticider og melde sig til Giftfri Have (jf nyhedsbrev https://www.rudersdal.dk/nyheder/rudersdal-vil-vaere-en-giftfri-kommune).

DNR deltager i 2021-22 i Miljøministeriets kampagne om at blive Danmarks Vildeste Kommune og bidrager aktivt til netværksgruppen som inkl. RudKom og diverse interessent grupper. Ideen er at optimere plejemetoder af kommunale naturområder og inspirere borgere i kommunen til at følge trop således, at vi sikrer en øget biodiversiteten, skåner vores grundvandsdepoter og generelt styrker kommunens naturrigdom. Foruden den ærefulde titel som Danmarks VILDESTE kommune, får den vindende kommune også muligheden for at få en million kroner af Den Danske Naturfond til et VILDT naturprojekt. Du kan finde mere information om kampagnen og kommunens tiltag på følgende links: