Formål
Formålet med gruppen er at sikre bedst mulig naturpleje i Rudersdal med særligt fokus på lysåbne områder – såvel på kommunale som på private områder. 
Gruppen indgår også gerne i arbejdet med urørt skov, hvor fokus vil være at skabe bedre forhold for blomster og insekter/sommerfugle.

Eksempler på aktiviteter

  • Dialog med kommunen om plejemetoder og prioriteter.
  • Identificere områder med særligt potentiale omkring biodiversitet.
  • Observationer af insekter/sommerfugle, både kvalitativt og kvantitativt.
  • Motivere til og facilitere etablering af lokale le-laug.
  • Være udførende naturplejere på særligt interessante arealer.

Vil du være med?
Interesserede, der gerne vil høre nærmere og/eller har lyst til deltage i arbejdet, opfordres til at henvende sig til kontaktpersonen.
Man behøver ikke at være "fast medlem" for at deltage i arbejdet. Det kan også være på ad hoc-basis i relevante sammenhænge – f.eks. hvis du sidder inde med viden om entomologi, botanik, naturpleje i skov eller har lyst til deltage i naturpleje med le o.lign.

Kontaktperson
Vakant