Skoleskibet ”Danmark” lå smukt for svaj ret nord for Skodsborg, aftenlyset var blidt, himlen let skyet og Øresund blødt og blankt – lige til at tage en dukkert i. Nogle edderfugle med ællinger ”padlede” rundt lige ud for kysten.

Sådan oplevede de godt 20 deltagere vores dejlige kyst, da de deltog i vores aftenvandring langs Øresund mandag den 11. juni.

Marianne Villumsen fortalte om kystens og skrænternes tilblivelse gennem isens og havets bevægelser og huseren gennem årtusinder som start på turen, hvorefter vi slentrede langs stranden fra Skodsborg til den gamle bronzealderhøj ”Lokeshøj”. På vejen passerede vi Struckmannparken, opkaldt efter den mangeårige og naturengagerede formand for Danmarks Naturfredningsforening. Vi fik også fortællingen om almenhedens adgang til at færdes frit til fods langs stranden og kysten – en adgang som blev sikret tilbage i 1917 ved den første naturfredningslov. Uden den, havde vi med stor sandsynlighed været afskåret fra at komme ned til vandet.

Vejen tilbage mod syd gik gennem skoven ved Aldershvile vest for Strandvejen ad en sti, som var ukendt for mange af os. Et stykke smuk løvskov, hvorfra der er direkte stiadgang til Jægersborg Hegn.

En af de smukke sommeraftener i naturen, som vi bare ikke kan få nok af – og så i et selskab, der bare summede af naturglæde.

Ref. Karsten Ive