Gruppens navn
Stigruppen DN Rudersdal

Gruppens formål
Gruppens formål er at at komme med forslag til forbedring af stisystemet, herunder særligt at skabe sammenhæng i stisystemet i hele kommunen, samt sammenhæng med nabokommunerne.

Arbejdsopgaver
De arbejdsopgaver gruppen tager sig af er:

  • At samarbejde med kommunen om en udbydning af kommunens stisystem
  • At hjælpe kommunen med at komme med forslag til stier
  • At skabe overblik over stiernes tilstand og kvalitet i kommunen

Møder og arbejdsform
Gruppen mødes på skift hos hinanden ved behov og foretager herudover besigtigelser af relevante stier.

Kan jeg være med?
Stigruppen er en gruppe under DN Rudersdal, hvor alle medlemmer i kommunen er velkomne til at være med. Hvis du vil i kontakt med gruppen, så kontakt gruppelederen.

Gruppens medlemmer
Annette Palm Pedersen (gruppeleder og kontaktperson) ajpalm@mail.dk
Peter Lind Larsen
Sonja Poll
Steffen Schmidt