Baggrund
Rudersdals Kommunes mange grønne sletter og vejkanter/rabatter har en ensartet flora af græsser med en ringe biodiversitet – det er grønne ørkner.

Formål
I et samarbejde med forvaltningen og private få indført pasningsmetoder så biodiversiteten i disse områder øges, fortrinsvis med oprindelige lokale arter.

Arbejdsform
Undersøge hvilke pasningsformer der medfører øget biodiversitet ved over flere år at lave  floralister i udvalgte områder.

Kommunikationsform
Internt kommunikerer vi via e-mails og når vi botaniserer. Med forvaltningen via e-mails og ved møder.
Forvaltningen har opfordret os til at deltage i høslæt på et dejligt engareal i Gl. Holte. Gruppens nuværende medlemmer har desværre ikke mulighed for at deltage. Er der nogen, der har mod på at deltage i det og se, om I kan få engen til at blomstre? Er der botanikere, der vil registrere planterne? Så meld jer til SB, så formidler han gerne videre til forvaltningen.

Gruppens medlemmer
Svend Broberg (kontaktperson) broberg@postkasse.net
Mikael Landt
Catherine Hart
Ole Lyshede