Kontakt DN Rudersdal

E-mail: rudersdal@dn.dk

Har du spørgsmål til foreningen, er du velkommen til at kontakte vores sekretær eller formand.

Sekretær og næstformand Steen Ussing: steen.ussing@gmail.com / tlf. 6128 2219. 

Kunne du tænke dig at blive medlem af Danmarks Naturfredningsforening eller på anden måde støtte foreningens arbejde for den danske natur, så klik her.