Krumtappen i afdelingens arbejde med natur og miljø i Rudersdal er arbejdsgrupperne. Du kan læse om grupperne under punktet ”Om os”. I menupunkterne til venstre er der en beskrivelse af nogle aktuelle aktiviteter.

Hvis du er optaget af forhold inden for natur- og miljø i Rudersdal, som du synes der bør gøres noget ved, er du mere end velkommen til at kontakte os.

Er du medlem af DN, er du også velkommen til at komme til et afdelingsmøde og der få et indtryk af DN’s arbejde i Rudersdal.