Baggrund

Gruppen arbejder primært med fredningssager i Rudersdal kommune.

Formål
Gruppens opgave er at sikre at fredningsinteresser bliver tilgodeset i Rudersdal kommune. Vi sikrer også sammenhæng med nabokommuner samt regionalt. Vi bidrager desuden også med DN’s landsdækkende arbejde med politikudvikling for fredninger.

Arbejdsopgaver

De opgaver fredningsgruppen tager sig af er:

  • Rejsning af nye fredningssager samt revision af eksisterende
  • Besigtigelse og udtalelse i forbindelse med fredningssager
  • Deltagelse i møder med kommunen og fredningsnævnet
  • Indberetning til kommunen af mulige overtrædelser af fredninger
  • Udtalelse om lokalplaner og §3-sager med fredningsmæssige aspekter
  • Formidling af oplevelsesmuligheder i kommunen samt at skabe adgangsforhold til naturområderne

Møder og arbejdsform
Vi mødes på skift hos hinanden ca. en gang om måneden/ved behov.

Vil du være med?
Fredningsgruppen er en gruppe under DN Rudersdal, hvor alle medlemmer i kommunen er velkomne til at være med. Du kan deltage i et par møder og se om der er noget du har lyst til at bidrage med. Du kan tage kontakt til gruppen via kontaktpersonen.

Gruppens medlemmer
Katrine Skovsen (kontaktperson)  kats04@hotmail.com / Tlf. 26 82 17 27     
Kirsten Meldgaard 
Steen Ussing
Steffen Schmidt
Karsten Ive
Peter Lind Larsen