Debatindlæg

Discgolfbane i urørt skov? En absurd idé ifølge DN Rudersdal

Kommunens Forvaltning ønsker at anlægge en bane i den sydlige ende af Rude Skov. Naturforvaltningen har modsat sig anlæg af et anlæg af denne størrelse. Det drejer sig fuldt udbygget om 20 ha for en bane med 18 kurve placeret på betonfundamenter støbt ned i jorden.

KOMMENTAR af Per Mølgaard / DN Rudersdal

DN Rudersdal har en udfordring med disc golf. Kommunens Forvaltning ønsker at anlægge en bane i den sydlige ende af Rude Skov. Naturforvaltningen har modsat sig anlæg af et anlæg af denne størrelse. Det drejer sig fuldt udbygget om 20 ha for en bane med 18 kurve placeret på betonfundamenter støbt ned i jorden. Dertil kommer behov for parkering, som kan ske ved Rudegård Stadion, dog med den tilføjelse at det er på den anden side af Kongevejen, og det forventes at villavejene i nærheden vil blive brugt.

Hvad er en disc-golf bane? Det kan man se på nettet. Man kaster en frisbee mod en kurv fra et tee sted, ligesom når man slår til en golfbold. Det hedder disc, fordi frisbee er et registreret navn. Man bruger et antal kast til at få discen i kurv, og banerne er ratet for et antal kast, så man kan nå i mål under eller over par, lige som ved rigtig golf. Man kan spille flere sammen, og det er på den måde et godt, socialt spil, og ikke så kostbart som rigtig golf.

For alle de eksempler der er vist på nettet er banerne er anlagt i åbne parker, ikke i skove. I skoven står træerne for tæt, til at man kan kaste discen. Det står også i teksten fra Kommunens Forvaltning, at man forestiller sig at der fældes træer og ryddes i forbindelsen med anlægget af disc-golf banen. Der skal også graves fundament til de standardiserede kurve, så skoven ændrer karakter. Det bliver en park – en tivolisering af naturen, uden plads til vildt dyreliv.

Der er allerede et halvt hundrede disc golf baner i Danmark, alle anlagt i nærheden af idrætsanlæg eller i parker, altså steder hvor der i forvejen er stor fritidsaktivitet. Anlæg i en skov synes ikke eksisterende. Ved eventuelt anlæg i Rude Skov i nærheden af Rudegård Stadion, vil denne bane i Rudersdal i løbet af kort tid også blive klassificeret som anlagt i forbindelse med et eksisterende idrætsanlæg. Hermed bliver skoven de facto reduceret i omfang og naturindhold.

Det vil således være i strid mod det normale mønster, at anlægge banen i en skov, hvor træerne står i vejen for et retlinet kast mod kurven. Selvfølgelig kan man planlægge ruten udenom træerne, hvilket er udfordrende i sig selv. Men for alle de viste baner var der slået græs mellem kurvene. Det vil sige, at man for at bruge Rude Skov vil være fristet til – eller nødsaget til – at fjerne opvækst og slå græsset og skovens urter, også for en nem passage over banerne. Det vil selvfølgelig ændre skovens udseende i retning af en park, og er ikke foreneligt med de øvrige tiltag der i iværksat for at skabe mere natur i skoven. Ej heller med ønsket om øget biodiversitet på Kommunens arealer. Som det fremgår af beskrivelsen i Kommunens Plan, har Naturstyrelsen modsat sig anlæg af denne type i Rude Skov, der er udlagt til urørt skov, og ikke til skov med flere fritidsaktiviteter. Der er allerede en bane til Mountain Bike længere mod nord i Rude Skov. Vi må fra DN Rudersdal støtte Naturstyrelsens holdning om ikke at anlægge en disc-golf bane i skoven.

Skal der anlægges en disc golf bane i Rudersdal Kommune må det ske på et landbrugsareal, der skal tages ud af drift. Det kunne endda være en mulighed for at skabe et ekstra dækningsbidrag til driften af gården ved at leje ud til en disc-golf klub, i lighed med privatejede golfbaner. Man kan hen ad vejen forbedre oplevelsen på en mark ved at plante træer og buske på strategisk valgte steder, så banen gøres udfordrende. Der er flere områder i Kommunen hvor man må kunne dække behovet for denne aktivitet, langt bedre end ved at omlægge en naturlig skov til park for discere.

Læs forvaltningens vurdering af planerne om en discgolfbane i Rude Skov