Debatindlæg

Alger og kloakoverløb: Naturen i Rudersdal dør

Vandmiljøet er stærkt forurenet i Rudersdal Kommune på grund af manglende politisk vilje i kommunen. Ingen søer eller vandløb i Rudersdal Kommune opfylder Vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand.

Debatindlæg i SN.dk af Brit Egedal, Formand for Vand- og Kystgruppen, DN Rudersdal
Læs artiklen online her

Vandmiljøet er stærkt forurenet i Rudersdal Kommune på grund af manglende politisk vilje i kommunen. Ingen søer eller vandløb i Rudersdal Kommune opfylder Vandrammedirektivets krav om god økologisk tilstand. Vi opdager det, når søerne er ir-grønne og vi ikke kan bade i vores søer på grund af alger, når der er badeforbud i Øresund, og når vi ikke må spise de fisk, vi fanger.

Det skyldes, at vedligeholdelse af kloaknettet og rensning af spildevandet har været nedprioriteret i Rudersdal Kommune gennem mange årtier. Kommunen har i årtier, hvert år sendt store mængder urenset spildevand ca. 400.000 m3 direkte ud i vandmiljøet, når det regner. Vi er stolte af vores beliggenhed til naturområder og vandmiljøer, men ridses der bare lidt i overfladen, er det ikke så attraktivt.

Vi er en af de dårligste kommuner til at opfylde Vandområdeplanernes indsatser til god økologisk tilstand. Rudersdal Kommunes påkrævede indsats har siden 2009 været, at der skulle opnås god økologisk tilstand i vandområderne bl.a. ved at hindre, at der udledes urenset kloakvand direkte fra toiletterne ud i vandområderne. De første Vandområdeplaner samt påbudte indsatser kom fra staten i år 2009. I Rudersdal Kommune er der intet sket, og vi har fået en sidste udsættelse til år 2027. På trods af det, skriver Rudersdal Kommune til Klima- og Miljøudvalget den 14. september 2022, at disse kæmpe forureningsproblemer først kan løses på et 30 til 100 års sigt.

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 5. oktober 2022 skal udvalget tage stilling til udbygning af kloakeringen og tidshorisonten. For miljøet og naturens skyld vil vi anmode alle udvalgets medlemmer om at vedtage en udvidelse af kloakeringen indenfor den lavest mulige tidshorisont. Samt igangsætte andre indsatser, der vil gavne vandmiljøet.

Kære politikere i Rudersdal Kommune, hvis I igen vælger at vente til om 30 – 100 år, så vil Rudersdal stå overfor et meget stort miljømæssigt problem, som de kommende generationer skal løse, hvis det i det hele taget vil være muligt.

Vil I virkelig være bekendt at sende fakturaen videre til børneværelset?